báo giá

báo giá

by caohoang

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ BÁO GIÁ

  1. Khách hàng liên hệ và hẹn lịch làm việc.
  2. Khách hàng đưa yêu cầu ý tưởng, DIDA Media tiếp nhận.
  3. DIDA Media phân tích và lên chiến lược nội dung sơ bộ, gửi kèm báo giá riêng và hợp đồng cho khách hàng duyệt.
  4. Sau khi thống nhất các vấn đề liên quan, tiến hành ký & thanh toán trước % theo hợp đồng.
  5. Sau khi hợp đồng được ký kết, tiến hành thực hiện dự án.
  6. Định kỳ báo cáo tiến trình
  7. Bàn giao một phần sản phẩm cho khách hàng đánh giá.
  8. Tiến hành điều chỉnh sản phẩm theo yêu cầu khách hàng (nếu có)
  9. Hoàn chỉnh sản phẩm và thanh lý hợp đồng.
marketing online